Egyesületünk alapszabályban rögzített célja:

 

Célunk, az egyetemes emberi kultúra részét képező, magyar katonai hagyományok és a magyar népi kultúra értékeinek felelevenítése és megjelenítése. Külön jelentőséget kap, a hagyományos magyar portyázó harcmodor rekonstruálása, az ehhez tarozó életmód és életvitel (étkezés, öltözködés, zene, tánc, irodalom, mese és mondavilág, kézművesség, stb.) kutatása, megismerése, valamint a széles néptömegekkel való megismertetése.

Egyesületünk elsősorban a XVI. - XVII. sz.-i végvári vitézi hagyományokat ápolja. Ezért választottuk névadónknak Tengődi Bornemisza Jánost, aki e korszakban a "dunántúli várkapitány" és "kanizsai végvidéki főkapitány" tisztséget töltötte be.
Csapatunk a végvári gyalogos hajúkat jeleníti meg. Viseletünk, és fegyverzetünk a rendezvényeken készült képeken jól megfigyelhető.

Az 1848-as, illetve huszár-rendezvényeken népfelkelőként, vagy civil nemzetőrként veszünk részt.

Hagyományőrző barátaink felkérésére, más korok egyenruháit is szívesen felöltjük, egy -egy rendezvény erejéig.

Tagegyesülete vagyunk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, Aktívan részt veszünk a Szövetség és tagegyesületeinek rendezvényein,. Pártoló tagként működünk együtt a Magyar Hagyományőr Világszövetséggel.


Egyesületünk tagja a "Honvédség és Társadalom Baráti Körök Szövetségé"-nek is. A történelmi gyökerek felelevenítésével, és megjelenítésével és példaként állításával szeretnénk a honvédség és a civil társadalom közötti kapcsolatot közvetlenebbé, szorosabbá tenni.

Évente egy alkalommal rendezzük meg a "Bornemisza Akadémia-Bornemisza Udvarház" elnevezésű történelmi előadás sorozatot, melyen neves előadók osztják meg gondolataikat a hallgatósággal, múltról, jelenről és jövőről.

Minden évben október végén, névadónk szülőhelyén Tengődön megrendezett "Zsebeházi Napok" nemzetközi hagyományőrző ünnepségnek elválaszthatatlan részét képezi az egyesületünk által lebonyolított "Bornemisza Kupa" katonai hagyományőrző haditorna.
Az egyesület működéséhez, és rendezvényeink finanszírozásához szükséges anyagi eszközöket pályázatok útján, adományokból, az egyesületi tevékenységből származó bevételekből, és a tagjaink hozzájárulásaiból biztosítjuk.

Természetes igénye egyesületünknek az, hogy egyre színvonalasabb rendezvényeket valósíthasson meg, minél több emberrel ismertethesse meg, hagyományait, ősi kultúráját. Szeretnénk, ha mások rendezvényein minél korhűbb viseletben, minél színvonalasabb produkciókkal jelenhetnénk meg, és tevékenységünk még szélesebb körűvé válhatna.

 

Vissza a Menüsorhoz