2004. évi rendezvények

 

Tartalom:

2004.02.28. "Bornemisza Akadémia-Bornemisza Udvarház"
2004.03.07."Élő Magyar Hadtörténelem" 2004. évi szolnoki rendezvénye
2004.04.02.- 2004.04.08. "16. Tavaszi Hadjárat"
2004.06.10.- 2004.06.14. Störnstein - Katonai hagyományőrző fesztivál
2004.06.22.- 2004.06.24. Bocskai Napok - Érmellék
2004.07.15.- 2004.07.25. Káli Napok - Káli Vigasságok
2004.09.04. "Budavár visszafoglalása (1686)"
2004.10.22.- 2004.10.23. Zsebeházi Napok - Bornemisza Kupa

 

Bornemisza Akadémia-Bornemisza Udvarház"
2004. február 28.


Egyesületünk ez évben is megrendezte hagyományőrző előadássorozatát, mely a Balassi Bálint Emlékévre tekintettel a török hódoltság korát választotta témául.
A Magyar Honvédség Művelődési Házában neves előadók osztottá meg tudásukat az érdeklődő közönséggel.
Dr. Pálffy Géza történész a törökellenes határvédelem és katonaság témájában tartott előadásában az európai erőviszonyok, és a Habsburg Birodalom gazdasági és katonai lehetőségeinek szemszögéből láttatta a korabeli viszonyokat.

Töll László fegyvertörténész, a kor fegyvereit, haditechnikáját, és taktikáját mutatta be.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre


Dr. Tompos Lilla művészettörténész,a 16-18. századi viseletfejlődést vezette le diavetítéssel illusztrálva.
Kőszeghy Péter irodalomtörténész a hagyományőrző és az újító Balassi Bálint képét rajzolta meg a hallgatóságnak, egy sor érdekes és kevéssé ismert történettel, adalékkal szolgálva a költőről.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre


A feltett kérdésekre válaszolva gyümölcsöző párbeszéd alakult ki az előadók és a hallgatóság között. A sikerre való tekintettel természetesen folytatása következik!

 

"Élő Magyar Hadtörténelem Közép-Európa Szívében" című rendezvénysorozat
2004. évi szolnoki rendezvénye (2004. március 7.)

1849-ben a honvéd hadsereg Cibakházánál kelt át a Tiszán, és a település környékén egy kisebb csatában le is győzte az osztrákokat. A következő, stratégiailag fontos lépés Szolnok városának elfoglalása volt. A várost, gyalogos alakulatok mellett, a híres osztrák vértesek is védték. A győztes ütközet, amely során a honvédek beszorították az ellenséget a Tiszába, a bevezetése volt a szabadságharc tavaszi offenzívájának. Erre a csatára emlékeznek évek óta a Szolnoki Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány főszervezésében a katonai hagyományőrző csapatok.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A 2004. március 7-én megrendezett hadijáték a nyitánya volt a Honvédelmi Minisztérium "Élő hadtörténelem Közép-Európa szívében" című országos programsorozatának. A helyszín a város határában épült hipermarket parkolója volt, ahol korhű öltözékbe bújt hazai és külföldi hagyományőrzők gyalogos, tüzér és lovas katonákként, kardcsörgés és lövegek hangja közepette elevenítették fel a magyar és az osztrák sereg összecsapását.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A Bornemisza János Hagyományőrség tagjai az ellenséges hadrend közepén vették fel állásaikat, mint osztrák sorgyalogosok. A tüzérségi párbaj után meginduló általános gyalogsági támadásban a cseh gránátos hagyományőrzők tűntek ki teljesen korhű ruhájukkal, felszereléseikkel, fegyvereikkel és harcmodorukkal. Nem kis nehézségek ellenére sikerült kialakítani egy szabályos gyalogsági négyszöget, amelynek szuronyerdeje eredményesen tartotta vissza a magyar huszárokat.

 

16. Tavaszi Hadjárat
2004 április 2.-tól 8.-ig.

Fényképalbum:

A Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület idén újra részt vett az immáron tizenhatodszor megrendezett Tavaszi Hadjáraton, 2003 április 2.-tól 8.-ig. Az 1848-as szabadságharcnak emléket állító rendezvénysorozatot az időjárás idén is kegyeibe fogadta. A hadjárat Jászfényszarutól Vácig tartó útvonalán a résztvevők emlékhelyeket koszorúztak meg, hagyományőrző felvonulásokat tartottak, és a hadjárat nagy csatáit játszották újra. A rendezvények, különösen a csatabemutatók az érdeklődők sokaságát vonzották

Külön öröm volt a szervezők és a résztvevők számára, az ifjúság nagy arányú részvétele, mely a katonai hagyományőrzés jövőjét tekintve több mint biztató. A Hadjárat kiemelt rendezvénye a tápióbicskei csata volt, ahol a résztvevők a legnagyobb számban, komoly pirotechnikával és látványelemmel színesítve idézték meg a győzelmet.

A Hadjárat során a katonai hagyományőrzésben végzett kiemelkedő munkáért Balassi Emlékérmet vehettek át az arra felterjesztett hagyományőrzők. Egyesületünkből Farkas Sándor kapitányt érte ez a megtiszteltetés. Csapatunk tagjai a rendezvényeken és csatabemutatókon népfölkelőként vettek részt.

 

Störnstein - Katonai hagyományőrző fesztivál
2004. június 10-14.

Fényképalbum:

A Bund Historischer Bürger- und Landwehren in Bayern 25 éves fennállása és a Historisch Hochfürstlich Lobkowitzische Grenadier Garde der gefürsteten Grafschaft Sternstein 15 éves fennállása alkalmából hagyományőrző fesztivált rendezett az északkelet-bajorországi Störnsteinben. A rendezők meghívására kb. 1500 katonai hagyományőrző érkezett a festői kisvárosba. Magyarországot kb. 70 fő képviselte különböző korokat megjelenítve, a honfoglalástól a II. világháborúig.A fesztiválnak egy 2000 fős sörsátor adott otthont. A vendégek szórakoztatásáról a helyi Störnsteiner Blasmusik együttes gondoskodott.

A programot napközben felvonulások színesítették. Este fáklyafény mellett zajlott katonazenei koncert a város sportpályáján. A rendezvényt jelenlétükkel tisztelték meg egyházi és állami vezetők, és Wolfgang bajor herceg is.

A hivatalos programok mellett természetesen lehetőség nyílt a katonai hagyományőrzők közötti kötetlen ismerkedésre, a messze földön híres bajor sör fogyasztása mellett.
A meghívottak ajándékok átadásával fejezték ki jókívánságaikat a jubiláló vendéglátóknak.

 

Bocskai Napok - Érmellék
2004.június 22-24.

Hét magyarországi település (Álmosd, Bagamér, Létavértes, Kokad, Kismarja, Nagykereki, Pocsaj ) és három partiumi település ( Érsemjén, Székelyhíd, Bihardiószeg ) összefogásával az álmosdi csata és a hajdúk telepítésének 400 éves évfordulójára Bocskai Napok az Érmelléken rendezvénysorozatot szervezett.

A fesztivál keretén belül katonai hagyományőrző programok során kerültek bemutatásra a magyar hadtörténet "gyöngyszemei" a honfoglalástól napjainkig. A magyarországi településeken a főprogramok mellett haditáborokat alakítottak ki a katonai hagyományőrzők részére. A táborokban elszállásolt csapatok részt vettek a települések programjaiban. Együttműködtek a helyi lakosokkal a falvak közötti ügyességi vetélkedő során is.

Egyesületünk tagjai bemutatókat tartottak, illetve a főprogramok résztvevői voltak.

 

Káli Napok - Káli Vigasságok
2004. július 15-25.

Fényképalbum:

Először rendezték meg Kékkút, Salföld, Köveskál, Mindszentkálla, Kővágóőrs és Szentbékkálla települések a Káli Napok-Káli Vigasságok elnevezésű rendezvénysorozatukat. A fővédnökséget Makovecz Imre vállalta.
A M. Kir. "I. Ferenc József - Jászkun" 1. Honvéd Huszárezred Hagyományőrző Egyesület e rendezvény keretei között Kékkúton tartotta meg éves hagyományőrző táborát, melyre egyesületünk is meghívást kapott.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A kékkúti program részeként katonai hagyományőrző bemutatókat tartottak a meghívott csapatok történelmi koronként.
A 16-17. század végvári harcainak felelevenítésében egyesületünkön kívül a Salföldi Kopjások, és a Bakonyi Poroszkálók vettek részt.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A rendezvényt kirakodóvásár, gyermekprogramok, vásári színház, zenei előadók, filmvetítések, előadások, néptánc programok, és táncház tette teljessé.

 

"Budavár visszafoglalása (1686)"
2004. szeptember 04.

Fényképalbum:

A Budai Várgondnokság K.H.T. látványos egész napos hadtörténeti ünnepet rendezett, mely megemlékezett Európa összefogásáról Budavár töröktől való visszavételére.
A Várnegyedben tartott díszfelvonulás után az Újvilág Kert-ben folytatódott az ünneplés a katonai hagyományőrző csoportok bemutatóival, középkori vásári sokadalommal mutatványosokkal, táncosokkal.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A Bornemisza Hagyományőrség "Életképek a végvári korból" címmel mutatott be történelmi játékot, hajdútánccal, lányrablással tarkítva. A bemutató után az érdeklődők megtekinthették és kipróbálhatták a korabeli fegyvereket, lehetőség nyílt az ismerkedésre, és a katonai hagyományőrzés hétköznapjaiba való betekintésre.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Az egyesült európai haderőket a bajor Cronacher Ausschuss Compagnie csapata képviselte.
A rendezvény színpadán fellépett a Csillagszemű Néptáncegyüttes, a Garabonciás Együttes, a Weiner Leó Zeneiskola Fúvószenekara, és még sokan mások.

 

Zsebeházi Napok - Bornemisza Kupa
2004. október 22-23.

Fényképalbum:

Ez évben is megrendezésre került a somogy-megyei Tengődön a Történelmi Lovas Egyesület és a Bornemisza Hagyományőrség által szervezett nemzetközi katonai hagyományőrző rendezvény.
A megemlékezések Zsebeházi István, az 1848-49-es szabadságharc Sándor - huszárezrede kapitányának, tengöldi Bornemisza János, a török elleni harc neves kapitányának alakja, és az 1956-os forradalom emlékének megidézése köré csoportosultak.
Ennek keretében ökomenikus imádsággal kezdődött a rendezvény a tengődi református templomban. Ez után Zsebeházi István sírját koszorúzták meg a résztvevők és a község vezetése a temetőben.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A koszorúzáson részt vevők ez után csatlakoztak a Hősi Emlékműnél tartott ünnepi megemlékezéshez. Itt beszédet mondtak a külföldi és határon túli magyar csapatok képviselői, Tengőd polgármestere, majd egy történelmi visszapillantás után a Zsebeházi István Általános Iskola tanulóinak műsora következett."Emlékül az utókornak" mottó jegyében, egy urnában Tengőd jelen világát bemutató tárgyakat helyeztek a község vezetői a föld alá.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A koszorúzás után a Szellemház udvarán kezdetét vette a Bornemisza Kupa katonai hagyományőrző ügyességi vetélkedő, melyen az Egri Vitézlő Oskola csapata végzett az első helyen.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Ezzel egyidőben a Magyar Hagyományőr Világszövetség által meghirdetett többfordulós főzőverseny is zajlott az udvaron.
Az estét hagyományőrző táncház és dalárda zárta hajnalig. A talpalávalót, a Zsebeházi Banda húzta.

 

Vissza a Menüsorhoz