2006. évi rendezvények

 

Tartalom:

2006.03.25. Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szobránál
2006.04.01.- 2006.04.08. "18. Tavaszi Hadjárat"
2006.08.04-5-6. Gyulaffy Napok Csobáncért
2006.09.02-03. Buda Eliberata 2006
2006.10.20-21. Zsebeházi Napok Tengõdön
2006.12.09. "Bornemisza Akadémia-Bornemisza Udvarház" elõadások

Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szobránál
2006. március 25.

A Nagyságos Fejedelem születésének 330. évfordulója alkalmából került sor március 25.-én a Rákóczi Szövetség szervezésében koszorúzással egybekötött megemlékezésre a Kossuth téren. A lovas szobor elõtt tartott ünnepi megemlékezés és zenés mûsor után nagykövetek, pártok, és a Rákóczi Szövetség tagszervezetei a Fejedelem nevét viselõ iskolák képviselõi helyezték el koszorúikat.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A díszõrséget ez évben is a Bornemisza János Hagyományõrség Egyesület tagjai adták, tisztelegve a Fejedelem nagysága elõtt.
CUM DEO, PRO PATRIA ET LIBERTATE!

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

"18. Tavaszi Hadjárat"
2006. április 01. - 2006. április 08.

Egyesületünk idén újra részt vett az immáron tizennyolcadszor megrendezett Tavaszi Hadjáraton, 2006. április 1.-tõl 8.-ig.
A Történelmi Lovas Egyesület által alapított, 1848-as szabadságharcnak emléket állító rendezvénysorozatot egyre nagyobb érdeklõdés kíséri. A rendezvény fõ rendezõszerve, a Magyar Hagyományõr Világszövetség.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Fényképalbum: 2006.04.02. "18. Tavaszi Hadjárat - Boldogi csata"

A hadjárat Boldogtól Vácig tartó útvonalán a résztvevõk emlékhelyeket koszorúztak meg, hagyományõrzõ felvonulásokat tartottak, és a hadjárat nagy csatáit játszották újra. A rendezvények, különösen a csatabemutatók az érdeklõdõk sokaságát vonzották. Sajnos az árvíz és a kampánycsend miatt a váci rendezvényeket idén nem lehetett megtartani.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Fényképalbum: 2006.04.04. "18. Tavaszi Hadjárat - Tápióbicskei csata"

A rendezvénysorozat résztvevõi A Magyar Hagyományõr Világszövetség és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség mintegy ötven tagegyesülete, az érintett települések mintegy negyven társadalmi - kulturális szervezete, anyaországi, felvidéki, erdélyi, valamint lengyel, német, osztrák katonai hagyományõrzõk voltak. A katonazenét a Dányi Fúvószenekar, a talpalávalót a Csík zenekar, az Ifjú Muzsikás együttes, Pál István Szalonna és barátai, a TÉKA együttes, és a Zagyva Banda húzta. A Hadjárat leglátványosabb rendezvénye a tápióbicskei csata volt, ahol a résztvevõk a legnagyobb számban, komoly pirotechnikával és látványelemmel színesítve idézték meg a gyõzelmet.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Fényképalbum: 2006.04.06. "18. Tavaszi Hadjárat - Isaszegi csata"

A Tavaszi Hadjárattal párhuzamosan, az idén már Tavaszi Mennydörgés rockhadjárat is zajlott.
A rendezvényt április 21-23. között a 9. Felvidéki "Tavaszi Hadjárat" emléktúra és ünnepségsorozat követte.
A Bornemisza Hagyományõrség tagjai a rendezvényeken és csatabemutatókon népfölkelõként vettek részt.

Gyulaffy Napok Csobáncért
2006. augusztus 4-5-6.

Fényképalbum

A Csobánc Váráért Alapítvány az idén is megrendezte a Gyulaffy Napokat a Tapolca melletti Gyulakesziben. A gyulakeszi lovardában az 1500-as évek törökkori Magyarországának hangulata elevenedett meg.

A középkori vásári forgatag szombat napkeltétõl vasárnap napnyugtáig tartott. Napközben vitézek vetekedtek és mutatták meg a fegyverforgatás csínját-bínját Estének közeledtével, török és magyar seregek küzdöttek meg a szalmavár birtoklásáért, majd hírös hastáncosok és zenészek elõadásai szórakoztatták a közönséget.

Egyesületünk az Aranyszablya Vívóiskolával közösen két ízben tartott fegyveres bemutatót, és részt vett a török-magyar várharcban is.

Buda Eliberata 2006
2006. szeptember 02-03.

Fényképalbum

A csaknem másfél évszázadon át a török kezében lévõ Budai Várat 1686. szeptember 2-án a keresztény európai nemzetek egyesített csapatai, a Szent Szövetség katonái foglalták vissza Lotharingiai Károly herceg vezetésével több, mint két hónapos ostrom után. A grandiózus katonai vállalkozás több kudarcot vallott várostrom után, a gondos és kitartó stratégiának volt köszönhetõ. A XVII. század keresztény európai összefogására és a dicsõ gyõzelemre emlékeztünk a Buda Eliberata rendezvény keretében, amelyet együtt ünnepeltek a budavári lakosok, a katonák, az egyház.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A korabeli öltözetben és fegyverzetben játszódó, narrációval kísért ostromjátékon az érdeklõdõk megismerkedhettek a történelmi szereplõkkel: a várat védõ, utolsó, Abdurrahman budai pasával; a keresztény seregeket vezetõ Lotharingiai Károly herceggel és a többi szövetséges hadvezérrel. Az Ostromjáték a Palotanegyed Újvilág Kertjében zajott szeptember 2-án és 3.-án. A szombati ostromjáték után a csapatok 15:30- kor sorakoztak fel a Nemzeti Galéria elõtt álló Savoyai Jenõ szoborhoz, ahol ünnepi beszédet mondott Dr. Holló József altábornagy. Ezt követõen a csapatok végigvonultak a Váron, hogy felidézzék a 320 évvel ezelõtti gyõzelem utáni vidám hangulatot és megkoszorúzták az ostrom hõseinek szobrát: Savoyaiét, XI. Ince pápáét, és az utolsó budai pasa, Abdurrahman sírját.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A rendezvény ideje alatt az ostrom korát idézõ katonai tábor rendezkedett be az Újvilág Kertben, ahol bárki belekóstolhatott a várat ostromló hajdani csapatok életébe.
Az Ostromjátékot a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezte a következõ lelkes hagyományõrzõ csapatok részvételével: Kronacher Ausschutz Compagnie (Bajorország, Kronach), Bornemisza János Hagyományõrség, Bethlen Gábor Hagyományõrség, Zrínyi Miklós SE Haditorna Klub, Salföldi Kopjások, Végeknek Tüköri Egyesület, Szolnok M.Kir. Honvéd Hagyományõrzõ Alapítvány, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Egyesületünk vitézei a török és keresztény oldalon is képviseltették magukat.

Zsebeházi Napok Tengõdön
2006. október 20-21.

Fényképalbum

Ez évben is megrendezésre került a "Zsebeházi Napok" nemzetközi katonai hagyományõrzõ találkozó a somogy megyei Tengõdön.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A hazai, erdélyi, felvidéki, és külföldi csapatok részvételével a már szokásos program zajlott: Zsebeházi István sírjának koszorúzása a temetõben, majd ökumenikus istentisztelet és végül a községi Világháborús Emlékmûnél tartott ünnepi megemlékezés zárta a "Zsebeházi Napok" hivatalos részét.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Ez után fõzõversennyel, majd koncertekkel, és mulatsággal telt a nap hátralévõ része a Szellemházban.

Kapcsolódó újságcikk

 

"Bornemisza Akadémia-Bornemisza Udvarház" elõadások
2006. december 9.

A Bornemisza János Hagyományõrség Egyesület ez évben is megrendezte hagyományõrzõ elõadássorozatát, mely az elõzõ évhez hasonlóan a török hódoltság korát választotta témául. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében neves elõadók osztották meg tudásukat az érdeklõdõ közönséggel.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Dr. Nagy László történész professzor a hajdúk megjelenését és a róluk kialakult korabeli közvélekedést, és annak változását ecsetelte. Hidán Csaba történész adjunktus, a balták, bárdok, fokosok használatának történetét, és XVI-XVII. századi alkalmazásáról tartott elõadást.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Töll László fõmúzeológus (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Hunyadi János törökelleni harcairól tartott tárlatlátogatással egybekötött elõadást az "Európa védelmében" címû kiállítás termeiben. Az elõadásokat követõen - néha közben is - a hallgatóság kérdéseket tett fel a témához kapcsolódóan. A feltett kérdésekre válaszolva gyümölcsözõ párbeszéd alakult ki az elõadók és a közönség között. A Bornemisza Akadémia újabb témákkal, új elõadókkal, jövõre folytatódik!

 

 

Vissza a Menüsorhoz