2009. évi rendezvények

Tartalom:

2009.04.01.- 2009.04.08. "21. Tavaszi Hadjárat"
2009.07.04. Kisnánai Várjátékok
2009.08.09. 2009.08.10. Civil Csillagok 2009
2009.08.29. - 2009.08.30. Buda Eliberata 2009.
2009.10.24. - 2009.10.25. Zsebeházi Napok Tengõdön

"21. Tavaszi Hadjárat"
2009. április 01. - 2009. április 08.

Egyesületünk idén újra részt vett az immáron huszadszor megrendezett Tavaszi Hadjáraton, 2009. április 1.-tõl 8.-ig.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A Történelmi Lovas Egyesület által alapított, 1848-as szabadságharcnak emléket állító rendezvénysorozatot egyre nagyobb érdeklõdés kíséri.. A rendezvény fõ rendezõszerve, a Magyar Hagyományõr Világszövetség. A hadjárat Boldogtól Vácig tartó útvonalán a résztvevõk emlékhelyeket koszorúztak meg, hagyományõrzõ felvonulásokat tartottak, és a hadjárat nagy csatáit játszották újra. A rendezvények, különösen a csatabemutatók az érdeklõdõk sokaságát vonzották.

Fényképalbum: 2009.04.04. "19. Tavaszi Hadjárat - Tápióbicskei csata"

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A rendezvénysorozat résztvevõi A Magyar Hagyományõr Világszövetség és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség mintegy ötven tagegyesülete, az érintett települések mintegy negyven társadalmi - kulturális szervezete, anyaországi, felvidéki, erdélyi, valamint lengyel, német, osztrák katonai hagyományõrzõk voltak. A Hadjárat leglátványosabb rendezvénye a tápióbicskei csata volt, ahol a résztvevõk a legnagyobb számban, komoly pirotechnikával és látványelemmel színesítve idézték meg a gyõzelmet.

Fényképalbum: 2009.04.06. "19. Tavaszi Hadjárat - Isaszegi csata"

Nagyításhoz kattints a képre Nagyításhoz kattints a képre Nagyításhoz kattints a képre

A Bornemisza Hagyományõrség tagjai a csatabemutatókon népfölkelõként vettek részt.

Kisnánai Várjátékok
2009. július 4.

Fényképalbum

A kisnánai Várjátékok 2000 óta kerülnek megrendezésre. A kort vitézi bemutatók, zenék, táncok idézik meg. Bemutatásra kerül a középkor-koraújkor gasztronómiája is. A vár környékét kézmûvesek veszik birtokukba. Bemutatják mesterségüket, árulják portékájukat.

Nagyításhoz kattints a képre Nagyításhoz kattints a képre Nagyításhoz kattints a képre

A nap legérdekesebb specialitása a boszorkányverseny. A jelöltek összemérhetik tudásukat szemmel verésben, átokmondásban, seprû használatában és bájital-keverésben. A gyõztest Nána Vára Boszorkánya boszorkánnyá fogadja. Késõbb, ahogy ez lenni szokott a boszorkány máglyán végzi…

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Egyesületünk az idén elõször vett részt a várjátékokon. A résztvevõ csapatok, vitézi próbán mérték össze tudásukat. Csapatunk a második helyen végzett a nemes vetélkedésben. A rendezvény sikeréhez viselet, fegyverzet és harci bemutatóval járultunk hozzá.

Civil Csillagok 2009
2009. augusztus 08-09.

Fényképalbum

A Civil Csillagok, az egri vár minõsítõ, minõségfejlesztõ programsorozata. Több szakmai tanácskozás után kialakult a minõsítõ rendezvény felépítése A programra az egri várban került sor 2009. augusztus 8-9-én. A megmérettetés egy fesztivál keretén belül, a nagyközönség és a szakmai zsûri elõtt zajlott, A bemutatókat a zsûri tagjai pontozással minõsítették. A minõsített csapatok adatait önkormányzatokhoz, rendezvényszervezõkhöz juttatjuk el, arra ösztönözve a szervezõket, hogy minõsített csapattal szerzõdjenek .

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A zsûrizés a honfoglalás korától 1711-ig az alábbi kategóriákban történt:

1. Megjelenés, "mustra" 10 perces bemutató a csapatról felvonulással. A csapat egy tagja ismertesse a küldetést, mutassa be a fegyvereket, öltözetet, kiemelve az erõsségeket, különlegességeket.

2. Történelmi, hadtörténeti ismeretek Izgalmas vetélkedõ különbözõ jellegû feladatokkal, melynek során Magyarország történelmérõl, hadtörténetérõl adhatnak számot az egyes csapatok három fõs, a történelemben jártas csoportjai.

3. Használat Interpretáció bemutatása szabadon választott mûfaj (életkép, interaktív fegyverbemutató, ismeretterjesztõ elõadás, stb.) keretén belül. Íjászat (3 fõ történelmi íjjal, fa nyílvesszõvel). Hajítófegyverek használata (csapatonként maximum 3 fõ). Vívó formagyakorlat bemutatása.

Nagyításhoz kattints a képre Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

Egyesületünk az Aranyszablya Vívóiskolával közösen ezüst fokozatú minõsítést ért el.

Buda Eliberata 2009
2009. augusztus 29. - augusztus 30.

Fényképalbum

A csaknem másfél évszázadon át a török kezében lévõ Budai Várat 1686. szeptember 2-án a keresztény európai nemzetek egyesített csapatai, a Szent Szövetség katonái foglalták vissza Lotharingiai Károly herceg vezetésével több, mint két hónapos ostrom után. A grandiózus katonai vállalkozás több kudarcot vallott várostrom után, a gondos és kitartó stratégiának volt köszönhetõ. A XVII. század keresztény európai összefogására és a dicsõ gyõzelemre emlékeztünk idén is, a Buda Eliberata rendezvény keretében, amelyet együtt ünnepeltek a budavári lakosok, a katonák, és a katonai hagyományõrzõk.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A korabeli öltözetben és fegyverzetben játszódó, narrációval kísért ostromjátékon az érdeklõdõk megismerkedhettek a történelmi szereplõkkel. Az Ostromjáték a Palotanegyed Újvilág Kertjében zajlott augusztus 29.-én és 30-án. A résztvevõ csapatok többször õrjáratoztak a várban felidézve a kor hangulatát.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A rendezvény ideje alatt az ostrom korát idézõ katonai tábor rendezkedett be az Újvilág Kertben, ahol bárki belekóstolhatott a várat ostromló hajdani csapatok életébe.

Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre
Nagyításhoz kattints a képre

A Bornemisza Hagyományõrség vitézei a török és keresztény oldalon is képviseltették magukat.

Zsebeházi Napok Tengõdön
2009. október 24-25.

Ez évben is megrendezésre került a "Zsebeházi Napok" nemzetközi katonai hagyományõrzõ találkozó a somogy megyei Tengõdön.

A hazai, erdélyi, és külföldi csapatok részvételével a már szokásos program zajlott: Zsebeházi István sírjának koszorúzása a temetõben, majd ökumenikus istentisztelet és végül a községi Világháborús Emlékmûnél tartott ünnepi megemlékezés zárta a "Zsebeházi Napok" hivatalos részét.

Ez után fõzõversennyel, és mulatsággal telt a nap hátralévõ része. Este a Szellemházban hagyományõrzõ mulatság volt. Egyesületünk, a rendezvényeken való díszelgés mellett hadtáp tevékenységgel járult hozzá a rendezvény sikeréhez.

 

Vissza a Menüsorhoz